Αρχικός ρυθμιστής πίεσης νερού

Αρχικός ρυθμιστής πίεσης νερού για τετράγωνη πλαστική σωλήνα νερού.