Πλαστική ταίστρα 5 ή 18 kg με ρυθμιζόμενο πλαστικό ρυθμιστή

Πλαστική ταίστρα 5 ή 18 kg με ρυθμιζόμενο πλαστικό ρυθμιστή