Σύστημα ψύξης με υδροπάνελ

Σύστημα ψύξης με υδροπάνελ για κτηνοτροφικές και βιομηχανικές εφαρμογές PERIcool από την Termotecnica Pericoli.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ = ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Τα υδροπάνελ PERIcool είναι απότελεσμα της αφοσίωσης, της εταιρείας Termotecnica Pericoli, στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας και μιας σειράς υδροπάνελ προηγμένης τεχνολογίας με ικανότητα υψηλών αποδόσεων ακόμη και στις δύσκολες εφαρμογές.

Τα υδροπάνελ PERIcool φτιάχνονται από εξαιρετικής ποιότητας. Η κυψελοειδής κατασκευή τους έχει ως αποτέλεσμα: την μεγάλη επιφάνεια επαφής με το νερό και τον αέρα που το διαπερνά.

Το ειδικό χαρτί του υδροπάνελ PERIcool είναι εμποτισμένο με άοσμη ρητίνη και επεξεργαστεί και σχεδιαστεί με προσοχή από υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα απορρόφησης νερού από ένα προϊόν με άκαμπτη και σταθερή κατασκευή.

Ο τύπος και η κλίση των αυλακώσεων έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να διαπερνά το υγρό πάνελ περισσότερος αέρας με αποτέλεσμα να δροσίζει ο χώρος με ελάττωση της χαμηλής πίεσης στις διάφορες συμθήκες της χρήσης του.

Η προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις γραμμή παραγωγής των υδροπάνελ PERIcool διαθέτει ποικιλία και στο ύψος τους κατόπιν παραγγελίας που ξεκινά από λιγότερο του 1000mm και φτάνει 2000mm το μέγιστο.

Ο διανομέας νερού με την επίσης κυψελοειδή μορφή εγγυάται την ομοιόμορφη διανομή νερού σε όλο το υδροπάνελ PERIcool

Το κάθε τεμάχιο υδροπάνελ PERIcool ελέγχεται προσεκτικά για την διατήρηση της υψηλής ποιότητάς του και των εξαιρετικών λεπτομερειών του.

Τα υδροπάνελ PERIcool διατίθενται και με το σύστημα πλαισίων (λούκια) που κατασκευάζονται είτε από γαλβανισμένο ατσάλι είτε από αλουμίνιο είτε από ανοξείδωτο ατσάλι. Με το σύστημα αυτό παρέχονται όλα τα υλικά κωκλώματος νερού.

Ο τρόπος συσκευασίας των υδροπάνελ PERIcool έχει μελετηθεί έτσι ώστε να είναι δυνατός ο μέγιστος όγκος φόρτωσης τους.

PERIcool τύπος 4545/7 : Κατάλληλα σε εφαρμογές όπου γενικά απαιτείται ισορροπία μεταξύ του βαθμού απόδοσης δι-ύγρανσης και της πτώσης της πίεσης.

PERIcool τύπος 1545/7 : Ιδιαιτέρως κατάλληλα σε εφαρμογές όπου υπάρχει μείωση της χαμηλής πίεσης αλλά απαιτούνται λογικές τιμές υγρασίας.

PERIcool τύπος 3060/7 : Ιδανικά σε περιπτώσεις όπου ο κλιματισμός του αέρα είναι αναγκαίος και σε περιοχές όπου η ταχύτητα του είναι ιδιαιτέρως μεγάλη, αφού έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην αφήνει τη παραμικρή σταγόνα προς τη παραμικρή σταγόνα προς την πλευρά στο εσωτερικό του κτιρίου, καταφέρνοντας άριστες επιδόσεις και λογική πτώση της πίεσης.

* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας υδροπάνελ με πλαστική επικάλυψη.

DSC003655DSC00365PERICOOL1322PERICOOL2