Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: antmix@otenet.gr Τηλέφωνο: 26510 43308 Φαξ: 26510 43308 Κινητό: 697 7274 298